Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Dr.BURAK ERTAŞ

Doğum Tarihi: 18 Nisan 1978

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans – Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi/Tıp İstanbul Üniversitesi (Okul Birincisi) 2001
Tıpta Uzmanlık Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 2006

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Burun-Paranazal Sinüs Malignitelerinin Klinik Değerlendirmesi (2004)

(Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz)

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr.Ar.Gör.  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

2001-2006
Dr.Uzman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 2006
Dr. Uzman Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği 2006-2009
Dr. Uzman Özel Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü 2009-
Gözlemci Boston Harvard Üniversitesi Massachusetts KBB ve Göz Hastanesi Tiroid Hastalıkları Kliniği Haziran-Temmuz 2014

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: –

İdari Görevler:

Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)2002

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TORL) 2002

İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2008

Ödüller : –

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):  –

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI&SSCI):

A1.      Veyseller B, Aksoy E, Ertaş B, Keskin M, Ozturan O, Yıldırım YS, Bayraktar EG, Oztürk H A new oxidative stress marker in patients with nasal polyposis: advanced oxidation protein products (AOPP).. B-ENT. 2010;6(2):105-9.

A2.      Veyseller B, Aksoy F, Ozturan O, Acar H, Ertaş B, Ivgin Bayraktar FG, Soylu E, Yıldırım YS. Open Functional Neck Dissection: Surgical Efficacy and Electrophysiologic Status of the Neck and Accessory Nerve. Journal of Otolaryngology — Head & Neck Surgery . Aug2010, Vol. 39 Issue 4, p403-409. 7p.

A3.     Ertas B, Kaya H, Kurtulmus N, Yakupoglu A, Giray S, Unal OF, Duren M. Intraoperative ultrasonography is useful in surgical management of neck metastases in differentiated thyroid cancers. Endocrine. 2014 May 27. [Epub ahead of print]

A4.      Ertas B, Gunaydin RO, Unal OF. The relationship between the fistula tract and the facial nerve in type II first branchial cleft anomalies. Auris Nasus Larynx. 2014 Sep 16. pii: S0385-8146(14)00135-7. doi:10.1016/j.anl.2014.08.017.

A5.     Batioglu-Karaaltin A, Karaaltin MV, Uzun N, Adatepe T, Ozdemir G, Ertas B. Effects of Open Technique Rhinoplasty on Mimicry: Electroneurographic Evaluation. J Craniofac Surg. 2015 Jun;26(4):1348-51. doi: 10.1097/SCS.0000000000001731. PMID: 26080192

A6.      Ertas B, Aksoy Ayanoglu E, Unal OF. Nasopharyngeal Mass Diagnosed as Transsphenoidal Encephalocele in an Adult Patient: Case Report. The Journal of Craniofacial Surgery Volume 00, Number 00, Month 2015

A7.

  1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1.                  Veyseller B, Aksoy F, Demirhan H, Yıldırım YS, Ertas B, Açıkalın RM, Kumral TL, Bayraktar GI.Total thyroidectomy in benign thyroid diseases. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Nov- Dec;19(6):299-303.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1.      Ofluoglu D, Ertas B, Basarer N, Ergun S, Bilgic B, Tanyeri H. OC1 Bilateral central giant cell granuloma of the mandible: a case report. Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Zagreb, Croatia, August 31 – September 2, 2006.

C2.      Kaya H, Ertas B, Kurtulmus N, Ince U, Giray S, Duren M. Diagnosis of follicular variant of  papillary thyroid cancer: Is frozen section a guide for the surgeon. 15th International Thyroid Congress & 85th Annual Meeting of the American Thyroid Association , Orlando, Florida, USA, October 18-23, 2015.

C3.

.

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
  2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E1.      Tunca F,Giles Y, Tezelman S, Hafız G, Ertas B, Bakkaloğlu H, Terzioğlu T:” Rekürren Saplı Özofagus Leiomyomu: Nadir Görülen Bir Olgunun sunumu.”, Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi,12(1),37-42, (2005)

E2.      Ertas B, Ergun S, Başarer N, Tanyeri H. Burun – Paranazal Sinüs Tümörlerine Genel Yaklaşım. Akademik Dental, Cilt 8, Sayı 1, Mart 2006,39-45.

E3.      Ergun S, Ertas B, Tanyeri H, Başarer N. Sjögren Sendromu’nda Oral Komplikasyonlar ve Tedavi Alternatifleri. Türk Dişhekimliği Dergisi (2006/03).

E4.      Ergun S, Ertas B, Tanyeri H, Başarer N, Botanlıouğlu T. Damakda Dev Pleomorfik Adenom – Olgu Sunumu. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi (Ekim 2006, Cilt:20, Sayı 4).

E5.      Tanyeri H, Başarer N, Hafız G, Ertas B, Dursun G, Ergun S. Oral Skuamöz Hücreli Karsinoma Gelişiminde Protez Kenarı Vuruğunun Rolü: 2 Olgu Nedeniyle. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi

E6.      Aksoy F, Soylu E, Yıldırım YS, Veyseller B, Ertas B, Demirhan H. İnfrared tympanic temperature measurement via nasally. KBB Postası. 2007;17(2):38-42.

E7.      Veyseller B, Aksoy F, Sağıt L, Ivgin Bayraktar FG, Ertas B, Yıldırım YS, Karataş A. 24-hour pH Monitoring by Dual-Sensor Probe for The Diagnosis of Laryngopharyngeal Reflux disorder. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(1);23-31.

E8.      Veyseller B, Aksoy F, Durmaz HO, Ertas B, Karataş A, Ivgin Bayraktar FG, Demirhan H, Yıldırım YS. Comparison of Preoperative and Late Postoperative Period Immunoglobulin Levels in Children after Tonsillectomy and/or Adenoidectomy. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(2);17-22.

E9.    Ertas B, Demirhan H, Ozturan O, Aksoy F. Surgical Decompression for Infraorbital Nerve Hyperaesthesia. KBB ve BBC Dergisi 17 (3):117-119, 2009

E10.    Veyseller B, Aksoy F, Ertas B, Ivgin Bayraktar FG, Sunar H, Ozturan O. Our Experience of Gastric Pull Up Technique in Hypopharyngeal Tumors Invading Cervival Esophagus. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):54-8.

E11.    Ertas B, Tanyeri HM. İki Defa Endoskopik Sinüs Cerrahisi Geçirmiş Kronik Sinüzitli Hastanın Revizyon Nedenleri: Olgu Sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 , Nisan 2010.

E12.    Koçyiğit M, Ormancı N, Ertas B, Akpek E. Hearing loss after spinal anesthesia. Ege  Tıp  Dergisi  /  Ege Journal of Medicine 2013;52(3):172-174.

E13.    Ertas B, Veyseller B, Aksoy F, Ozturan O, Barutccu SG. Kikuchi Fujimato Disease. Turk Arch Otolaryngol 2013; 51: 135-7.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1.       Ertas B, Baserer N. Konjenital Aural Atrezide Fonksiyonel ve Kozmetik Sonuçları Etkileyen Faktörler. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

F2.       Hafız G, Ertas B. İntrakranyal Uzanımlı Bir Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Olgusunda Midfasyal Degloving ve Maksiller Dislokasyon Yöntemleriyle Tedavi. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

F3.       Tınaz ME, Ertas B. Kraniofasyal Rezeksiyon. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003.

F4.       Aksoy F, Özturan O, Veyseller B, Yıldırım YS, Ertas B, Demirhan H. Kokleanın Biolojik Ölümü ve Otoakustik Emisyon Süreleri. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 8–12 Ekim 2008.

F5.       Ertas B, Ulubil SA, Aksoy E, Güvenç MG, Emre İE, Tanyeri HM, Ünal ÖF. Endolaringeal Lazer Cerrahisi Sonrası Vokal Kord Granülomu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 5–9 Kasım 2014.

F6.       Emre İE, Aksoy E, Ertaş B, Ünal ÖF, Tanyeri HM. Epithelioid hemangioma of the maxillary sinus and orbit. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 5–9 Kasım 2014.

F7.       Ulubil SA, Güvenç MG, Ertaş B, Ünal ÖF, Tanyeri HM. Bukkal Nodüler Fasiit. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 5–9 Kasım 2014.

F8.       Ulubil SA, Güngör E, Ertaş B, Güvenç MG, Ünal ÖF, Tanyeri HM. Dilde Aktinomikoz. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 5–9 Kasım 2014.

F9.       Güvenç MG, Emre İE, Ulubil SA, Ertaş B, Ünal ÖF, Tanyeri HM. Persistan tonsillofarenjit ile ortaya çıkan HIV enfeksiyonu olgusu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 5–9 Kasım 2014.

G. Diğer yayınlar :

G1.   Baserer N, Ertas B. Disfoni Nedenleri, Klinik Gelişim Dergisi Cilt 18 Sayı:1, 2005