Burunun Görevleri ve Anatomisi

burun

Burun (Latince;Nasus), kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü bir organdır.Solunum sisteminin ilk organı olarak önemli bir yeri vardır. Şekli üç yüzlü bir piramide benzer ancak boyutu ve şekli ırka ve kişiye göre çok değişkenlik göstermektedir. Bu piramid yüz iskeletinin önünde yer alan armut şekline bir açıklığın (apertura piriformis) önüne yerleşmektedir.

Burun yapılarına genel anlamda dışarıdan baktığımızda birkaç bölüme ayırabiliriz. Burun sırtı, her iki burun yüzünün önde birleşmesi ile oluşur ve bunun alın ile birleşen kısmına burun kökü denir. Yan yüzlerin, burun deliklerini çevreleyen kısımlarına burun kanatları denir, ve tabii hava geçişini sağlayan delikler de burun delikleridir.

Burun çatısını oluşturan en önemli yapılar, burun sırtının üst bölümünü oluşturan ve yukarıda alın kemiği ile birleşen nazal kemikler (burun kemikleri) ve burun boşluğunu ikiye ayıran kıkırdak bölme olan nazal septumdur. Bunun yanında, nazal kemiklere ve septuma yapışan üst nazal kıkırdaklar ve burun ucuyla kanatlarına şekil veren ve destekleyen alt nazal kıkırdaklar (kanat kıkırdakları) bu çatıyı desteklemektedir.

Burun boşluğunda bulunan yapılara baktığımızda, boşluğu ikiye ayıran nazal septumu ve her iki dış duvarda bulunan üçer adet burun etini (burun konkaları) görürüz. Bu boşluk arkada koana dediğimiz iki delikle genize açılır. Burun tabanını sert damak oluştururken, tavanını sinüs dediğimiz hava boşlukları ve kafa tabanı oluşturur. Septumun ön 2/3’ü kıkırdaktan, arka 1/3’ü kemikten oluşmaktadır. Konka dediğimiz burun etleri de burun yan duvarına yapışan bir kemik ve onu saran yumuşak doku ve kan damarı ağından oluşur.

Burun içindeki yapıların çok önemli işlevleri vardır. Bunlar:
1. Havayolu olması
2. Koku alma
3. Havanın nemlendirilmesi
4. Havanın ısıtılması
5. Havanın filtre edilmesi

Burun solunum sisteminin ilk organı olmasının yanı sıra koku alma gibi önemli bir görevi de üstlenir. Koku alma işlevi burun tavanı mukozasında, orta konkanın septumla birleştiği yerdeki koku hücreleri ile sağlanır.Burun iç yüzeyini ve konkaları kaplayan mukoza ve salgılar havadan gelen parçacıkları tutar. Bu parçacıklar, mukoza üzerinde bulunan tüylü hücreler tarafından koanaya ve oradan da yutağa taşınır ve yutulur. Ayrıca, mukoza salgısı içinde antimikrobiyal maddeler de bulunmaktadır. Konkalar, içlerindeki kan damarlarının genişlemesi ve daralması, dolayısıyla kan akımının artması ve azalması ile büyür ve küçülürler. Böylece burun boşluğundan geçen hava şişmiş, içi kan dolu olan konka sayesinde ısınarak nefes borusuna ve akciğerlere geçer. Burnun bu işlevleri ile alt solunum yolları da korunmuş olur.