Ani İşitme Kaybı

Son 72 saat içerisinde birbirini takip eden en az 3 frekansta 30 dB ya da daha fazla işitme kaybı olmasına ani işitme kaybı denilmektedir. Diğer işitme kayıplarından farkı genelde tamamen sağlıklı olan kişilerde işitmenin aniden bozulması ile karakterizedir. Kişi tamamen normalken sabah uyandığında bir kulağının işitmediğini farkeder. Ya da gün içerisinde bir kulağında bir anda bir küntlük hissettiğini ve o kulağının aniden kapandığını hisseder. Hastaların bir çoğunda işitme kaybına kulak çınlaması eşlik eder. AİK genellikle tek taraflı olmakla birlikte nadiren iki kulağıda etkileyebilir.

ANİ İŞİTME KAYBI TANISI NASIL KONULUR VE HANGİ TETKİKLER YAPILMALIDIR

Hastalara mutlaka KBB muayenesi yapılmalıdır. Çünkü bazen dış kulak yolunu tıkayan bir buşon işitme kaybı yaratabilir. Ya kulak zarında meydana gelen bir zedelenme işitme kaybı nedeni olabilir. Bu nedenler ekarte edildikten sonra hastaya odyolojik tetkik yapılmalı ve işitme kaybının şekli ve derecesi tespit edilmelidir. İşitme kaybı hafif-orta derece olabileceği gibi işitme total kaybedilmiş de olabilir.
Bu hastalarda işitme testinin yanı sıra kan testleri de yapılmalıdır. Her hastaya mutlaka kulak MR ı yaptırılmalıdır. Çünkü AİK olan hastaların %1 inde sebep akustik nörinomlardır.

ANİ İŞİTME KAYBININ NEDENİ NEDİR

AİK nın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan çalışmalar hastalığın muhtemel sebebinin iç kulak ve işitme sinirinin viral enfeksiyonu olabileceğini göstermektedir. En çok suçlanan virüsler herpes gurubu virüslerdir.
İç kulağa giden kan akımındaki ani azalmalarda AİK ile sonuçlanabilmektedir.

ANİ İŞİTME KAYBI NASIL TEDAVİ EDİLİR

AİK tedavisinde kullanılan bir çok yöntem ve ilaç mevcuttur. Ancak yapılan meta analizlerde etkinliği gösterilebilen tek ilaç kortizonlar yani steroidlerdir. Bu nedenle bütün tedavi protokollerinde kortizon yer alır. Kortizon kullanımı damardan ve ağızdan olabildiği gibi intratimpanik steroid uygulaması dediğimiz kulak zarından orta kulağa enjeksiyon şeklinde de olabilir.
Kortizonların yanı sıra iç kulağa giden kan miktarını arttırmak için yüksek moleküler ağırlıklı dextran kullanımı da oldukça yaygındır. Yine son yıllarda hiperbarik oksijen tedavisi giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.
Biz yaptığımız bir çalışmada, tek başına sistemik steroid tedavisi yaptığımız hastaları, sistemik steroidle eş zamanlı intratimpanik steroid tedavisi yaptığımız hastalarla ve sistemik steroidle birlikte eş zamanlı 10 seans hiperbarik oksijen tedavisi uyguladığımız hastalarla karşılaştırdık. Bu üç gurup arasında iyileşme oranları arasında bir fark bulamadık.

ANİ İŞİTME KAYBI NE ORANDA DÜZELİR

AİK olan hastaların yaklaşık % 70 inde tedavi ile tam ya da kısmi oranda düzelme görülür. İşitme kaybı ne kadar azsa düzelme şansı o kadar yüksektir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa iyileşme şansı o oranda artar. Bazı çalışmalarda hastada işitme kaybının yanı sıra çınlama ve baş dönmesi varlığının gidişatı kötü etkilediğigösterilmişsede aksini gösteren çalışmalarda mevcuttur.

ANİ İŞİTME KAYBINDA KURTARMA TEDAVİSİ NEDİR

AİK tedavisinde sistemik (ağızdan ya da damardan) steroid tedavisi ile düzelmeyen kişilerde intratimpanik steroid tedavisi ile devam edilebilir. Bu şekilde tedavi edilen hastaların bir kısmında daha iyileşme görülmüştür. Düzelme olmayan hastalarda kurtarma tedavisi olarak hiperbarik oksijen tedavisi de bir seçenektir.